Delaborace

Delaborace je prováděna vlastní technologií.
Jednotlivá i páskovaná munice v rážích 7,65 – 10,0 mm je delaborována na jednotlivé komponenty- střela, ozápalkovaná nábojnice, prach. Všechny součásti jsou po delaboraci neporušeny a připraveny ke zpětnému odběru nebo případné úplné ekologické likvidaci.
Ekologickou likvidaci je možno provést na základě konkrétního požadavku (zápalka bude vyjmuta a předána odděleně).
Cena je stanovena individuálně dle poptávky zákazníka.
###